لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی و مقایسه ویژگیهای زبانی کودکان اوتیستیک            0000-00-00
2    بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر هوش عملی ورفتار سازشی کودکان پیش دبستانی            0000-00-00
3    بررسی رابطه کارکرد ربع های مغزی غالب و سبک‌های یادگیری در دانش آموزان مقطع دبیرستان            0000-00-00
4    بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود افسردگی و کارکردهای عصب روانشناختی زنان افسرده ای که اقدام به خودکشی کرده اند    کارشناسی ارشد    رحیمی دوآب, محجوبه    0000-00-00
5    بررسی تأثیر تعاملی حرکت درمانی و بیوفیدبک بر مسائل عصب- روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (SLD)    کارشناسی ارشد    سروی, مرضیه    2010-10-05
6    بررسی تطبیقی داده های فراروانی در حوزه عرفان و علم    دکتری (Ph.D)    فرضعلی, فاطمه    2011-01-03
7    تحلیل و ارزیابی برنامه درسی حرفه آموزی دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی و طراحی آن مبتنی بر الگوی برنامه تربیتی انفرادی    دکتری (Ph.D)    کاظمی, صدیقه    2011-03-08
8    بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ناگویی خلقی با خود بیمارانگاری در جمعیت غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    بختی, مجتبی    2011-06-07
9    بررسی اختلال زبانی ویژه در کودکان 3 تا 6 سال بر اساس فرضیه نقص حافظه رویه ای    کارشناسی ارشد    اعلم حکاکان, آسیه    2011-10-23
10    بررسی رابطه احساس انسجام روانی و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهد    کارشناسی ارشد    رضائی, زهرا    2011-11-08
11    طراحی سنجش ودرمان خانواده – محور مبتنی بر مدل رشد یکپارچه انسان و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب – روانشناختی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم    دکتری (Ph.D)    عالی, شهربانو    2012-01-21
12    مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری    کارشناسی ارشد    توکلو, زهره    2012-10-21
13    بررسی رابطه بین سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمال کاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    اخلاقی باقرجری, اکرم    2012-11-07
14    بررسی رابطه ناگویی خلقی و تاب آوری با سلامت روان دانش آموزان و کادر آموزشی خوابگاهای مدارس شهرستان باخرز    کارشناسی ارشد    شاه حسینی, زهرا    2013-01-15
15    مقایسه اثربخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی؛ واقعیت درمانی بر افزایش عزت نفس، کاهش افسردگی و اضطراب زندانیان    کارشناسی ارشد    قنبری هاشم آبادی, محمد رضا    2013-01-30
16    اثربخشی روان درمانی بدنی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان دیابتی    کارشناسی ارشد    باقری, مهوش    2013-01-30
17    مقایسه اثر بخشی گروه درمانی وجودی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی مادران داری کودکان کم توان ذهنی    کارشناسی ارشد    احراری رودی, عبدالغفور    2013-01-30
18    بررسی تاثیر حرکات ریتمیک ورزشی بر سیگنال های مغزی زنان افسرده و مضطرب    کارشناسی ارشد    رستمی, مرضیه    2013-01-30
19    بررسی اثر بخشی اجتماع درمان مدار در درمان سوء مصرف کنندگان متاآمفتامین براساس ارزیابی به روش سیستم نوروفیدبک    کارشناسی ارشد    دولتخواه نوخندان, سارا    2013-01-30
20    بررسی تأثیر دو متغیر سن و جنسیت در یادگیری زبان خارجی همراه با شواهد عصب-روان زبان شناختی    کارشناسی ارشد    علم زاده, ماهرخ    2013-02-24
21    اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیر منطقی مادران کودکان نارسایی توجه – فزون کنشی    کارشناسی ارشد    رعنائی, زهرا    2013-02-28
22    نقش سوگیری های اسنادی و خصومت در میانجی گری رابطه بین سبکهای دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمایی شهر مشهد    کارشناسی ارشد    ناصریان حاجی آبادی, حمید    2013-04-22
23    بررسی روابط هوش معنوی و سبکهای شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه کرمان    کارشناسی ارشد    مؤمنی مدوار, فاطمه    2013-04-23
24    توصیف اختلال کاربرد شناختی زبان در کودکان مبتلا به بیش فعالی و نارسایی توجه    کارشناسی ارشد    ربیعی وزیری, حمیده    2013-04-24
25    مقایسه درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایتمندی زناشویی    کارشناسی ارشد    فخری, مریم سادات    2013-04-24
26    بررسی تأثیر توانبخشی روانی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه – فزون‌کنشی    کارشناسی ارشد    کردی تمندانی, فرزانه    2013-04-24
27    بررسی اثربخشی توانبخشی دوساهو بر مهارتهای حرکتی و تعاملات اجتماعی کودکان سندروم دان 7 تا 9 ساله مشهد    کارشناسی ارشد    خزاعی, فهیمه    2013-04-24
28    تأثیر طرح یکپارچه سازی آموزشی بر عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی در مقایسه با مدارس ویژه    کارشناسی ارشد    مصلحی, محبوبه    2013-04-29
29    بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی وموفقیت درمربیان فوتبال اروپایی وآسیایی    کارشناسی ارشد    صنعتگر قوچانی, علی    2013-05-05
30    اثربخشی روش ترکیبی بازی و قصه ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی    کارشناسی ارشد    فرزادفرد, سیده آفرین    2013-05-21
31    بررسی مقایسه ای تاثیر مداخلات یکپارچه سازی حسی و نور وفیدبک بر افزایش سطح توجه دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی    کارشناسی ارشد    روح بخش ایلی مقدم, محمد رضا    2013-07-07
32    بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباط میان فردی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی مشهد    کارشناسی ارشد    جمال زاده, گل نوش    2013-09-24
33    اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانشجویان دختر    کارشناسی ارشد    بیدکی, زکیه    2013-09-24
34    بررسی تاثیر ترکیبی نوروفیدبک و کاهش تدریجی دارو بر ویژگی‌‌های عصب - روان شناختی‌ کودکان مبتلا به فزون کنشی- نقص توجه    کارشناسی ارشد    نادمی, فاطمه    2013-09-24
35    بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی و تقویت باورهای معنوی - مذهبی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان    کارشناسی ارشد    علوی صدر, زهراسادات    2013-10-22
36    اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب، افسردگی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع 1    کارشناسی ارشد    احمدی, سمیه    2013-12-03
37    بررسی اثر بخشی مداخله روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکری    کارشناسی ارشد    احمدی, پریسا    2014-01-20
38    مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی با آموزش نوروفیدبک بر نظم جویی هیجان، مؤلفه های فراشناختی و اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی    کارشناسی ارشد    غیور کاظمی, فاطمه    2014-01-28
39    اثربخشی آموزشی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بربهبود سازکاری در کودکان آسیب دیده بینایی    کارشناسی ارشد    جهانیان, افسانه    2014-01-30
40    اثر بخشی درمان حمایتی بیانگر بر کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان    کارشناسی ارشد    سمسار قزوینی, مهسا    2014-01-30
41    مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال دیکته دانش آموزان مناطق روستایی    کارشناسی ارشد    صانعی, فرزانه    2014-02-24
42    کنش های اجرایی در مدرسه: اثربخشی آموزش راهبردهای کنش های اجرایی و نوروفیدبک بر کنش وری اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهنجار    کارشناسی ارشد    غیاثی گیشی, مهدی    2014-04-29
43    بررسی ومقایسه آموزش ریاضی ونوروفیدبک بر قابلیت های عصب روانشناختی ویادگیری ریاضی کودکان طیف اوتیسم    کارشناسی ارشد    علی زاده, محدثه    2014-05-12
44    بررسی رابطه سبک های هویت و سبک های اسنادی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392    کارشناسی ارشد    شریفی فرد, یحیی    2014-05-18
45    مقایسه ی هوش معنوی و ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی در مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی    کارشناسی ارشد    نجمی, مصطفی    2014-05-20
46    بررسی اثربخشی روان درمانی بدنی بر کنش عصب روانشناختی کودکان بدسرپرست    کارشناسی ارشد    تشکر گلستانی, نسیبه    2014-05-20
47    بررسی اثربخشی tDCS ناحیه خلفی جانبی قشر پره‌فرونتال (DLPFC) بر کاهش میزان ولع مصرف مواد در معتادان مصرف کننده کراک    کارشناسی ارشد    غفاری, مهدی    2014-05-21
48    بررسی تاثیر tDCS ناحیه VMPFC بر زمان واکنش حین انجام آزمون نظریه ذهن و توانایی هوش هیجانی آزمودنی‌های سالم بزرگسال    کارشناسی ارشد    توسلی کفرانی, سجاد    2014-05-21
49    تاثیر آموزش از طریق انیمیشن بر رشد توانایی تشخیص هیجانات چهره‌ای در    کارشناسی ارشد    صبری, الهام    2014-05-26
50    بررسی اندازه ساختار مغز افراد آلکسی تایمیا: یک مطالعه عصب شناختی با استفاده از MRI    کارشناسی ارشد    عجم زیبدی, حمیده    2014-05-26
51    اثر بخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه بصورت کانونی((HD-tDCS بر اسپایک ها، تعداد تشنجهای صرعی و کنش های عصب روانشناختی بیماران مبتلا به صرع    کارشناسی ارشد    حسن نیاروشن, جواد    2014-06-10
52    اثر بخشی درمان تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف مواد و بهبود عاطفه مثبت و عاطفه منفی در افراد وابسته به مت آمفتامین    کارشناسی ارشد    علیپور, حمید    2014-06-10
53    اثربخشی مداخله ی درمانی عقلانی هیجانی بر شیوه های فرزندپروری والدین درکاهش اختلال خلقی گوشه گیری دانش اموزان دختر کم توان ذهنی    کارشناسی ارشد    غفوری اصل, زهره    2014-09-20
54    همه گیر شناسی موردی الکسی تایمیا و تاثیر روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روانشناختی بیماران تحت عمل قلب باز    کارشناسی ارشد    ملک زاده مغانی, مهدیس    2014-09-23
55    اثربخشی روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه(tDCS) بر ولع مصرف وکنش های اجرایی افراد مصرف کننده ی قلیان    کارشناسی ارشد    پورمحمدشاندیز, زهرا    2015-04-14
56    ااثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر نمایه توده بدنی ، خوردن هیجانی و خود کارآمدی وزن در زنان دارای اضافه وزن    کارشناسی ارشد    رضائی, ملیحه    2015-06-09
57    بررسی اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) در ناحیه نورون های آینه ای بر عشق در زنان مبتلا به ناگویی خلقی    کارشناسی ارشد    قهرمانی نیک, زهرا    2015-06-16
58    مقایسه سطح تعارض خانوادگی و سطح توجه و خود نظم جویی در نوجوانان دختر هنرستانی و دبیرستانی    کارشناسی ارشد    حسینی, ناهید    2015-06-30
59    اثر بخشی یادگیری مغز محور بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    کمالی حسین زاده, فاطمه    2015-12-20
60    بررسی اختیار انسان در حکمت متعالیه و علوم اعصا‌ب شناختی: با محوریت آراء ملاصدرا و گازانیگا    دکتری (Ph.D)    رسولی, زهرا    2016-02-07
61    اثر تمرینات بیوفیدبک، نروفیدبک و ترکیبی بر دقت عملکرد تیراندازان ماهر    دکتری (Ph.D)    باقری اصل, فرزانه    2016-02-17
62    تاثیر تحریک نیمکره های مغز و چگونگی تخصص عمل یافتگی آنها بر برنامه ریزی، دقت و به روز رسانی یک تکلیف ادراکی حرکتی    دکتری (Ph.D)    تیموری خروی, مصطفی    2016-04-05
63    بررسی همگام سازی امواج آلفا در تفکر واگرا و همگرا    کارشناسی ارشد    آذر, عماد    2016-05-10
64    اثربخشی TDCS بر نشانگان و سوگیری توجه زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی    کارشناسی ارشد    محرم زاده گلیانی, ایدا    2016-10-22
65    بررسی اثربخشی مداخله با تی دی سی اس بر سطح افسردگی زنان متاهل    کارشناسی ارشد    نصیری, الهام    2016-11-01
66    تأثیر زمان تحریک مستقیم فرا جمجمه مخچه ای و آهیانه ای بر یادگیری انطباقی و تحکیم حافظه در حرکت هماهنگی دودستی    دکتری (Ph.D)    اذرپیکان, عاطفه    2017-01-24
67    تاثیر آرایش تمرینات آشکار و پنهان بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان مربوطه : با تاکید بر نظریه بازپردازش خودآگاه    دکتری (Ph.D)    نظری کاکوندی, سعید    2017-01-24
68    تاثیر برنامه تمرینی منتخب بر تبحر حرکتی، کنش های اجرایی، مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری: مبتنی بر رویکرد یادگیری توجه، تعادل و هماهنگی    دکتری (Ph.D)    امامی کشفی, تکتم    2017-02-15
69    شاخص های شناختی، هیجانی و عصب روان شناختی اختلال اضطراب فراگیر: اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه با و بدون تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم    دکتری (Ph.D)    نصیری, فرزاد    2017-03-11
70    اثر بخشی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه( tDCS )بر کنش‌های اجرایی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع کانونی مقاوم به درمان دارویی    کارشناسی ارشد    یاورزاده, حانیه    2017-05-16
71    مقایسه اثربخشی¬آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی( NLP) وحساسیت زدایی ازطریق حرکات منظم چشم(EMDR) بر اضطراب مادران کودکان ناشنواو کم شنوا    کارشناسی ارشد    ایزدپناه کاخکی, مرضیه    2017-07-03
72    تأثیر مداخله بینایی- حرکتی بر عملکرد اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای، مهارت‌های حرکتی درشت و کارکردهای بینایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم    دکتری (Ph.D)    عربی, سیده منیژه    2017-07-08