1. علی غنائی چمن آباد , بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی , سومین همایش روان شناسی مدرسه , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
 2. مصطفی نجمی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , مقایسه دشواری تنظیم هیجان بین مجرمین مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی , چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 3. زهرا قهرمانی نیک , علی غنائی چمن آباد , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , زهرا طبیبی , بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 4. زهرا قهرمانی نیک , علی غنائی چمن آباد , سید کاظم رسول زاده طباطبایی , زهرا طبیبی , اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 5. علی غنائی چمن آباد , بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود با شمول دیگران در خود (IOS) در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 6. محبوبه مصلحی , بهروز مهرام , علی غنائی چمن آباد , مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی با مدارس وی‍ژه , اولین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
 7. , علی غنائی چمن آباد , علی غنائی چمن آباد , , بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی , دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
 8. , علی غنائی چمن آباد , علی غنائی چمن آباد , , بررسی رابطه بین عوامل مؤثر بر جراحی زیبایی در دانشجویانزن: نگرانی از- تصویر بدنی، نگر ش های ناکارآمد و نمرات زناوگی و مردانگی , دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقاء سلامت و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵
 9. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در بهبود دقت و نارسانویسی دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
 10. فرزانه صانعی , حسین کارشکی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی بازآموزی اسنادی همراه با آموزش ویژه در بهبود حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال دیکته مناطق روستایی , دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
 11. ماهرخ علم زاده , شهلا شریفی , علی غنائی چمن آباد , بررسی تآثیر متغیر سن بر یادگیری زبان خارجی , The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
 12. ماهرخ علم زاده , شهلا شریفی , علی غنائی چمن آباد , اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان , The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
 13. مریم جوکار , سعید راحتی , علی غنائی چمن آباد , فرهاد فرید حسینی , ارزیابی تغییرات سیگنال‌های مغزی در اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder) , مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
 14. اکرم مقدسی , علی غنائی چمن آباد , مغز کامل در آموزش موثر , چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ ونوآوری در آموزش , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹
 15. مریم جوکارقوچانی , سعید راحتی , علی غنائی چمن آباد , فرهاد فریدحسینی , پردازش سیگنال EEG با استفاده از تبدیل wavelet و روش های غیرخطی و طبقه بندی آن با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder , پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۷
 16. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , علی غنائی چمن آباد , بررسی نیم‌رخ شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در آزمون وکسلر کودکان , همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
 17. محمدحسین خاکسار , محمدعلی خلیل زاده , وهاب یوسف زاده , علی غنائی چمن آباد , علی مقیمی , ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد , نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 18. علی غنائی چمن آباد , مرضیه سروی , محمدسعید عبدخدائی , بررسی تاثیر تعاملی رواندرمانی بدنی و بیوفیدبک بر کنش عصب روانشناختی حرمت خود کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری , اولین همایش یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
 19. محمدروستائی , علی غنائی چمن آباد , مرتضی مدرس غروی , هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار , سومین کنگره انجمن روان شناسان ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 20. مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , حمید رضا طاهری تربتی , مقایسه اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانائی های ویزه یادگیری SLD بااضطراب مادران کودکان عادی , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 21. علی غنائی چمن آباد , سهیلا خلجی , بررسی مقایسه ای کنش سیستم بازداری در کنترل سطح اضطراب وقضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر , اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
 22. علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , مرضیه سروی , مقایسه میزان حرمت خود مادران کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری (SLD) با حرمت خود مادران کودکان عادی , اولین همایش عصب روان شناسی بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
 23. علی غنائی چمن آباد , حسن عشایری , پرویز معروضی , مجید قشونی , بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری , چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 24. علی غنائی چمن آباد , لیلا بیات مختار , سمیه بااخلاق , بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی , چهارمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 25. میر محمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد , اکرم مقدسی , مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی , دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی وتفکر وآثار علمی تخیلی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 26. میر محمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد , اکرم مقدسی , خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی , دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و تفکر وآثار علمی تخیلی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 27. علی غنائی چمن آباد , ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی , سومین کنگره نورو پسیکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۰۲