1. مصطفی تیموری خروی , علیرضا صابری کاخکی , حمید رضا طاهری تربتی , علی غنائی چمن آباد , محمد دارینی , استفاده از تحریک جریان مستقیم جهت بررسی نقش هر یک از نیمکره های مغز در یادگیری و کنترل حرکت دسترسی , علوم اعصاب شفای خاتم , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۶۶-۷۵
 2. فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , فروزان پاسالار , مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و علائم اضطراب در دانشجویان دختر با اختلال اضطراب اجتماعی (تک آزمودنی). , روانشناسی شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۹-۳۰
 3. فاطمه غیور کاظمی , زهره سپهری شاملو , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی , روان شناسی بالینی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱-۳۵
 4. سیده آفرین فرزادفرد , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۲۲۲-۲۲۸
 5. سارا کلانی , سید محسن اصغری نکاح , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن , ناتوانی های یادگیری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۶-۸۴
 6. سیده مریم مشیریان فراحی , علی غنائی چمن آباد , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , مصطفی نجمی , حامد غفاریان مسلمی , محمد محمد دوست , پیش بینی دشواری تنظیم هیجان باتوجه به هوش معنوی در مجرمین زندان مشهد , دین و سلامت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۹-۴۸
 7. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها , دستاوردهای روانشناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۲۵-۴۶
 8. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم , دانشکده پزشکی مشهد , دوره ( ۵۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۲-۴۱
 9. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۸۷-۹۷
 10. علی غنائی چمن آباد , اعظم محمدزاده قصر , حمیده پاک مهر , الهه حجار شوری چه , شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۱۱
 11. مهسا احمری , جواد صالحی فدردی , سیدامیر امین یزدی , علی غنائی چمن آباد , مقایسه ی سوگیری توجه به جلوه­ های هیجانی چهره­ای در مبتلایان به اضطراب اجتماعی و گروه سالم غیرمضطرب با فن­آوری ردیاب چشمی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۲-۳۳
 12. نادر جهانگیری , فرح اشرف زاده , علی غنائی چمن آباد , آسیه اعلم حکاکان , بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه , آسیب شناسی گفتار و زبان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۱-۴۰
 13. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , علی غنائی چمن آباد , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , زهره حسینی , هدی حسین زاده ملکی , ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۹۴-۱۱۴
 14. شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری , تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۷۶
 15. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , علی غنائی چمن آباد , آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD , تازه های علوم شناختی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۵۳-۶۳
 16. علی غنائی چمن آباد , هانیه گل مقام , علی اصغر اصغر ن‍‍ژاد , مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۰۸-۱۱۷
 17. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , دانشگاه علوم پزشکی قزوین , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۳۹-۴۶
 18. داود سبحانی راد , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد , پرویز معروضی , بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 19. سید محسن اصغری نکاح , سارا کلانی , علی غنائی چمن آباد , درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیری , تعلیم و تربیت استثنایی , دوره ( ۱۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۳۶-۴۸
 20. حمیده پاک مهر , فاطمه میردورقی , علی غنائی چمن آباد , مرتضی کرمی , رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۴-۵۳
 21. صدیقه کاظمی , مقصود امین خندقی , احمد به پژوه , علی غنائی چمن آباد , پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۱۱-۱۳۶
 22. مرضیه سروی , علی غنائی چمن آباد , محمدسعید عبدخدائی , تاثیر تعاملی روان­ درمانی بدنی و پس­ خوراند زیستی بر کنش عصب-روان­ شناختی عزت نفس و هوش هیجانی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۱۴-۳۲۶
 23. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی , افق دانش , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۰۲۳-۲۰۷
 24. سیدمرتضی حسینی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۲۹-۱۴۸
 25. علی غنائی چمن آباد , حسین کارشکی , تاثیر حرکات موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیش دبستانی , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۱۶۷-۱۷۸
 26. اکرم مقدسی , میرمحمد سید عباس زاده , علی غنائی چمن آباد , بررسی رابطه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثر بخشی عملکرد آنها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۳۳-۱۵۰
 27. میرتقی گروسی فرشی , جلیل باباپور , حسن عشایری , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد , بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴
 28. علی غنائی چمن آباد , میرتقی گروسی فرشی , حسن عشایری , جلیل باباپور , علی مقیمی , بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۴۹-۱۶۵
 29. علی غنائی چمن آباد , بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰, صفحه ۵۶-۶۴